O projektu Objem

 

 

–   Izjava o sofinanciranju: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

–   Povezava na spletno stran projekta OBJEM poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo:

–   Prioritetna področja razvoja:

Projekt OBJEM je 5-letni projekt, katerega glavna naloga je izboljšati bralno pismenosti otrok, učencev in dijakov, zato so v projekt vključeni vrtci, osnovne in srednje šole. Sodelujoči v projektu bomo pripravili učinkovite didaktične pristope pri učenju in poučevanju, ki spodbujajo:
– učinkovitejšo rabo slovenščine kot učnega jezika;
– vključevanje ranljivih skupin (socialno ogroženi, otroci s posebnimi potrebami,
priseljeni, begunci) ter vzgajanje za medsebojno strpnost in spoštovanje drugačnosti;
– razvoj raznovrstnih motivacij za branje z aktivno participacijo učencev ter
spodbujanje izražanja o prebranem;
– uporabo pripomočkov za prepoznavanje ravni bralne pismenosti;
– posodobitev vloge šolske knjižnice kot kulturnega in informacijskega središča v
podporo pouku.
Na Osnovni šoli Ljubečna smo kot prioritetno področje izbrali dvig ravni bralne pismenosti pri vseh predmetih in razvoj slovenščine. V ta namen načrtujemo vse naše aktivnosti v okviru projekta z namenom, da bi učenci izboljšali svoje razumevanje prebranega, ob tem širili
besedišče in izboljšali samostojno tvorjenje besedil. Pri svojem delu tako nameravamo doseči, da bodo učenci pri svojem delu z besedili bolj
samostojni in suvereni.

–   Finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.550.000,00 EUR.

(Skupno 44 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...