Projekti v šolskem letu 2019/2020

EKOŠOLA  (Danica Jakop Iršič, Vlasta Rožič, Marija Zorko)

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med učenci skozi njihov vzgojnoizobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

MLADINSKO RAZISKOVALNO DELO (Marjeta Gradišnik Mirt)

Raziskovalno dejavnost učencev na šoli bo usmerjala ga. Marjeta Gradišnik Mirt. Pod vodstvom mentorjev bodo učenci naredili raziskovalne naloge, s katerimi bodo sodelovali v občinskem projektu mladinskega raziskovalnega dela.

DOBRODELNI KONCERT IN TRŽNICA (Mojca Križnik)

Na dobrodelnem novoletnem koncertu, ki bo 28. novembra 2019, bomo s prostovoljnimi prispevki in s prodajo izdelkov naših učencev zbirali finančna sredstva, ki bodo namenjena pokrivanju stroškov šolanja otrok iz socialno ogroženih družin.

PASAVČEK (Vlasta Rožič)

Projekt iz področja prometne preventive seznanja učence 1. razreda in njihove starše s pomenom uporabe varnostnega avto-sedeža in varnostnega pasu.

 PRAVLJICO V LAHKO NOČ (Vlasta Rožič)

Namen projekta je spodbujanje veselja do branja pri otrocih.

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 2019 (Marjanca Tanšek) S tem projektom ozaveščamo otroke in mladino o pomenu hrane iz bližine. Izveden bo v petek, 15.

novembra.

DAN ZDRAVJA Z BABICAMI IN DEDKI (Danica Jakop Iršič)

Namen projekta je seznaniti učence s pomenom zdravja in zdravega načina življenja.

TO SEM JAZ (Katja Medved, Vlasta Rožič)

Preventivni projekt je namenjen izboljšanju samopodobe učencev in krepitvi medsebojnih odnosov ter spodbujanju socialnih in čustvenih veščin.

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (Vlasta Rožič)

Namen projekta je širiti možnost učenja in izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih.

DREVO = ŽIVLJENJE (Mojca Prebil Podpečan)

V šolskem letu 2019/2020 bo potekal projekt DREVO = ŽIVLJENJE. Ko bo znan naslov letošnje teme, bomo pripravili načrt dela. Nova spoznanja bomo predstavili na prireditvi, ki jo vsako leto organizira nosilka projekta OŠ Frana Kranjca Celje. Koordinatorka projekta na šoli je Mojca Prebil Podpečan.

 MEGA KVIZ (Mojca Prebil Podpečan)

Učenci od 5. do 9. razreda bodo v šolski knjižnici reševali Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz (nacionalni projekt). V sodelovanju z Osrednjo knjižnico Celje naj bi kviz začeli reševati meseca oktobra. Zaključek reševanja bo spomladi, leta 2019.

 RASTEM S KNJIGO (Mojca Prebil Podpečan)

V okviru projekta »Rastem s knjigo – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu« bodo učenci sedmih razredov obiskali Osrednjo knjižnico Celje, oddelek za otroke. Na obisk knjižnice se bodo pripravili pri urah KIZ v šolski knjižnici. Projekt so pripravili koordinatorji delovne skupine »Rastem s knjigo« pod vodstvom Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.

 EVROPSKA VAS (Mojca Trobentar)

Cilj projekta je spodbuditi medkulturno sporazumevanje, toleranco, solidarnost, spoznavanje drugih narodov in držav v Evropski uniji ter hkrati spodbuditi zavedanje lastne kulturne identitete.

TEDDY BEAR projekt (Darja Arh Centrih)

VARNO NA KOLESU (Marina Bule)

V projekt bodo vključeni petošolci, ki bodo konec šolskega leta opravljali kolesarski izpit.

ZDRAVJE, GIBANJE IN DOBRO PSIHIČNO IN FIZIČNO POČUTJE OTROK (Aljaž Bukovec)

To je projekt, ki sodi v razširjen program osnovne šole in omogoča učencem udejstvovanje pri dodatnih urah športa.

MEPI (Helena Verdev)

Program Mednarodno priznanje za mlade – MEPI je univerzalen, svetovno priznani mladinski program, ki mladim med 14. in 25. letom omogoča, da v svojem prostem času, v okviru neformalnega učenja, z aktivno udeležbo na različnih področjih (prostovoljstvo, veščine, šport in odprava), odkrijejo, razvijejo in uresničijo svoje potenciale. Tako mlade spodbuja k vsestranskemu razvoju v aktivne, odgovorne in zadovoljne ljudi, pripravljene na izzive življenja.

 KROKUS projekt (Katja Medved, Helena Verdev)

 BRALNA PISMENOST IN RAZVOJ SLOVENŠČINE- OBJEM (Mateja Samastur)

Cilj 5 letnega projekta je razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc. Naša šola sodeluje v tem projektu kot eden izmed 19-tih razvojnih VIZ. V projekt je vključenih še 40 implementacijskih VIZ ter 5 konzorcijskih partnerjev.

 

(Skupno 267 obiskov, današnjih obiskov 1)