Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesov staršev imamo v šoli oblikovan svet staršev šole. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 1. roditeljskem sestanku oddelka.
Naloge sveta :
–  predlaga nadstandardne programe
–  daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah
–  daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o LDN
–   razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno – izobraževalni problematiki
–  obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno – izobraževalnim delom
–  voli predstavnike staršev v svet zavoda
–  opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

 

(Skupno 359 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost