Knjižnica

Šolska knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko–dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno– izobraževalnega dela v zavodu. Izvaja tudi knjižnično-informacijska znanja za učence od 1. do 9. razreda. Učencem in učiteljem je na voljo 10583 enot knjižničnega gradiva ter 36 naslovov revij. Literaturo si lahko izposodijo na dom ali pa jo prebirajo v čitalnici. V medioteki so na voljo tudivideokasete in DVD-ji.
Učenci si izposojajo le knjižno gradivo, ki ga lahko imajo doma 14 dni. Če v tem času knjig ne vrnejo ali podaljšajo roka izposoje, jim zaračunamo zamudnino, ki znaša 0,05 EUR za enoto na dan. Za čas prostih dni, odsotnosti knjižničarke ali odsotnosti učenca zamudnine ne zaračunavamo. Zbrana sredstva porabimo za nakup knjig, nagrad za učence, družabnih iger ali ostalega materiala, ki ga potrebujemo pri delu v knjižnici.

Šolska knjižničarka je Mojca Prebil Podpečan, diplomirana bibliotekarka in profesorica umetnostne zgodovine.
Delovni čas šolske knjižnice je vsak šolski dan od 7.00 do 14.00 ure (ob sredah do 15.00 ure).

(Skupno 68 obiskov, današnjih obiskov 1)