Izbirni predmeti – obvestilo za starše

Spoštovani!

Po Zakonu o osnovni šoli se od 4. do 9. razreda poleg obveznih predmetov izvaja tudi pouk izbirnih predmetov (obveznih in neobveznih). Izbirne predmete izberete glede na svoje interese in sposobnosti.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Učencem tretje triade (7., 8. in 9. razred) sta ponujena dva sklopa izbirnih predmetov: naravoslovni in družboslovni predmeti. Učenci morate izmed predlaganih naravoslovnih in družboslovnih predmetov izbrati dve uri pouka izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši. Izbirna predmeta francoščina in nemščina potekata dve uri tedensko, vsi ostali predmeti pa eno uro tedensko.

Obvezni izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. Odsotnost učenca se obravnava enako kot pri ostalih predmetih po predmetniku, vsako odsotnost je potrebno opravičiti.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. V tem primeru starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posreduje pisno vlogo, ki ji priloži potrdilo o vpisu svojega otroka v glasbeno šolo.  

Učenci 7. razreda lahko izbirate med naslednjimi predmeti:

DRUŽBOSLOVNI SKLOP

 • nemščina
 • francoščina
 • verstva in etika
 • likovno snovanje I
 • šolsko novinarstvo

NARAVOSLOVNI SKLOP

 • računalništvo (urejanje besedil)
 • matematična delavnica
 • izbrani šport

Učenci 8. razreda lahko izbirate med naslednjimi predmeti:

DRUŽBOSLOVNI SKLOP

 • nemščina
 • francoščina
 • verstva in etika
 • vzgoja za medije (radio)
 • likovno snovanje II

NARAVOSLOVNI SKLOP

 • računalništvo (multimedija)
 • matematična delavnica
 • šport za sprostitev

Učenci 9. razreda lahko izbirate med naslednjimi predmeti:

DRUŽBOSLOVNI SKLOP

 • nemščina
 • francoščina
 • verstva in etika
 • likovno snovanje III
 • retorika

NARAVOSLOVNI SKLOP

 • računalništvo (računalniška omrežja)
 • matematična delavnica
 • šport za zdravje

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

 

Učenci 1. razreda lahko izberejo pouk tujega jezika, to je angleščine, ki se izvaja dve uri tedensko.

 

Učenci 4. , 5. in 6. razreda lahko izbirajo med naslednjimi predmeti:

 • DRUGI TUJI JEZIK (nemščina)
 • RAČUNALNIŠTVO
 • TEHNIKA

Učenci 7., 8. in 9. razreda lahko kot neobvezni izbirni predmet izberejo drugi tuji jezik (nemščina).

Drugi tuji jezik, angleščina (1. razred) in nemščina (4 do 6. razred), se izvaja dve uri tedensko, računalništvo in tehnika eno uro tedensko.

Učenci lahko izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Neobvezni izbirni predmeti so neobvezni, torej jih ni nujno izbrati. V primeru, da učenec izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca šolskega leta.

Neobvezni izbirni predmeti spadajo v razširjeni program šole, zato bomo te predmete izvajali v šolskih urah po obveznih predmetih. Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. Odsotnost učenca se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost je potrebno opravičiti.

Pouk neobveznih predmetov bomo izvajali le v primeru zadostnega števila prijav. Učna skupina za izvajanje neobveznega izbirnega predmeta se oblikuje za najmanj 12 učencev.

Izbiro obveznih in neobveznih izbirnih predmetov naredite preko sistema lopolis. Na svoj e-naslov boste prejeli povezavo, uporabniško ime in geslo, s katerim boste lahko dostopali do obrazcev za izbiro. Prosim, da izbor naredite do 17. 5. 2021.

Na osnovi prijav bomo oblikovali skupine za neobvezne izbirne predmete. V skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole lahko oblikujemo le določeno število skupin neobveznih izbirnih predmetov. Izvajali bomo tiste neobvezne izbirne predmete, za katere se bo prijavilo največ učencev.

Ko bodo oblikovane skupine za obvezne in neobvezne izbirne predmete, bodo učenci dobili potrdilo o izbiri.

Kratke predstavitve izbirnih predmetov si lahko preberete na spletni strani šole.

PREDSTAVITEV OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV_21

PREDSTAVITEV NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV_21

 

Lep pozdrav

Ravnatelj:

Martin Grosek, prof.

(Skupno 309 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost